„СПЕЧЕЛИ СЛАДОЛЕДЕНИ НАГРАДИ“ официално приключи на 01.06.2022.
Победителите ще бъдат обявени на 10.06 на секция „ПЕЧЕЛИВШИ“.

*Всеки регистриран код след 01.06 няма да бъде валиден.

Благодарим на всички за участието!