Политика за поверителност

 

В настоящото изявление за поверителност са описани начините, по които администратора на сайта събира, държи и използва информация за отделни лица, които посещават този уебсайт. ПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ СЪС СЪБИРАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ИЗЛОЖЕНОТО В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. ВИЕ СЪЩО ТАКА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ АДМИНИСТРАТОРЪТ НА САЙТА МОЖЕ ПЕРИОДИЧНО, ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ, ДА ИЗМЕНЯ, ДОПЪЛВА ИЛИ ОТМЕНЯ ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДА АКТУАЛИЗИРА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ. Ние обаче във всеки един момент ще боравим с Вашата информация съгласно Политиката за поверителност, която е в сила към момента на събирането. Ние ще публикуваме измененията в политиката ни за поверителност на тази уебсайт, за да сте напълно информирани относно видовете информация, която събираме, как използваме тази информация и при какви обстоятелства тя може да бъде разкривана. Актуалната версия на нашата Политика за поверителност е публикувана на тази интернет уебсайта. Настоящата версия на Политиката ни за поверителност е съобразена с изискванията на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), в сила от 25.05.2018г.

 

Кои сме ние

 

„Авенди“ ООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130591250, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Искърско шосе” № 7, Търговски център „Европа”, сграда 12, ет. 2 Координати за контакт с администратора: +359 2 973 1181, имейл адрес: office@avendi.bg

 

Информация („лични данни“)

 

Това е информация, която Вие ни предоставяте чрез попълване на формуляри, изпращане на запитвания и съобщения на уебсайта, кандидатстване за работа при нас, както и когато осъществявате последващ контакт с нас в хода на разглеждане на Вашите запитвания и съобщения. Информацията може да включва идентификационни данни, данни за контакт (имейл и телефонен номер) и други, които могат да се изискват за последващо обработване на данните Ви във връзка с проведената кореспонденция.

 

Начин на събиране на Вашата информация и цели за използване

 

Най-общо Вие можете да посещавате нашия Уебсайт, без да е необходимо да разкривате лична информация. Въпреки това, съществуват редица обстоятелства, при които може да се наложи да ни предоставите Вашите лични данни.

 

Ние събираме Вашите лични данни и информация при следните случаи:

 

 • Когато сте заявили желание да получите информация или съдействие посредством попълване на контактната ни форма, за да Ви изпратим персонализиран отговор;
 • Когато се регистрирате, за да получавате електронния ни бюлетин, за да Ви го изпращаме, докато не се отпишете;
 • Когато се регистрирате и участвате в наши програми, дейности, инициативи и събития за целите на провеждането им;
 • Когато кандидатствате за отворена работна позиция при нас;
 • Във връзка с проверката на подадената от Вас информация за удостоверяване на самоличността Ви и предотвратяване на злоупотреби и нарушения на правилата за използване на уебсайта;
 • В хода на комуникацията ни по проекти, инициативи, събития и други дейности, които се обявяват на уебсайта;
 • Когато правите коментари или ни предоставяте допълнителна информация в раздел на уебсайта, който позволява това; и
 • Във връзка с всеки един раздел на уебсайта, където съзнателно и доброволно предоставяте лична информация и данни.
 • В случай че сайтът ни го позволява, ако ползвате свой профил в социални медийни платформи като LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram и други, за да се регистрирате или да използвате по друг начин нашия уебсайт, ние ще получим достъп до Вашите лични данни, които Вие сте направили достъпни на профила си. Можете да управлявате достъпа до тези данни чрез настройките на профилите си в тези социални мрежи.

 

В обобщение, ние обработваме Вашата лична информация и данни за следните цели:

 

 • В отговор на Вашите запитвания;
 • За изпращане на информация за различни функционалности на нашата уебсайт или новини;
 • За да Ви информираме за промени в политиките ни;
 • За персонализиране на комуникацията с Вас;
 • За да ви информираме за статуса на вашата кандидатура за работа;
 • За изпращане на информационни бюлетини, писма, покани за събития, както и информация за програми, инициативи, дейности и проекти по електронна поща или по друг начин; за регистрация за събитие или участие в програма;
 • За оптимизиране или подобряване на нашите инициативи и дейности;
 • За целите на проучвания и развитие на нашата дейност;
 • За целите на разкриване, разследване и предотвратяване на действия, които могат да са в нарушение на политиките ни, или да са незаконни;

 

Основание за обработка на Вашите лични данни

 

 • Законово задължение – обработването на Вашите данни е необходимо, за да спазваме задълженията си съгласно действащото законодателство.
 • Вашето съгласие – ние разчитаме на Вашето съгласие, за да Ви изпращаме нашия информационен бюлетин, както и за да Ви информираме и включваме в различни инициативи, в т.ч. обучения, семинари и други събития, свързани с нашите проекти и програми, за да споделяме Вашите данни с наши партньори, както и за да Ви уведомяваме за промени в нашата организация и дейност.

 

Срок на съхранение на данните

 

Ние съхраняваме данните Ви само за срока, който е необходим за изпълнение на конкретната цел, за която се обработват, или който се предвижда по закон.

 

Споделяне на данните

 

Ние осигуряваме защитата на личните данни на всички потребители на уебсайта. Освен в случаите, предвидени по-долу, ние няма да предаваме или разкриваме, както и да разрешаваме достъп до или използване на Вашата лична информация.

 

Ние можем да споделяме Вашите данни с: (I) наши партньори и доставчици на услуги за целите на изпълнение на договор, вкл. с оглед подобряване и оптимизиране на нашата уебсайт; (II) партньори в съвместни инициативи, съорганизатори на събития и други дейности; (III) на лица, предвидени в нормативен акт. Тези категории получатели са законово или договорно задължени да пазят поверителността и сигурността на всяка Ваша лична информация и данни. Те нямат право да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на изпълнение на възложените от нас услуги или ако това се изисква по закон.

 

Територия на обработка на данните

 

Ние не предаваме вашите лични данни извън територията на Европейския съюз.

 

„Бисквитки“

 

„Бисквитка“ е малък информационен елемент, изпращан до браузъра Ви и съхраняван в твърдия диск на компютъра Ви. Бисквитките не увреждат компютъра Ви. Можете да настроите браузъра си да Ви уведомява, когато получите „бисквитка“, което ще Ви позволи да решите дали искате да я приемете или не. Бихме искали да Ви информираме обаче, че ако не приемете бисквитките, няма да можете да ползвате пълната функционалност на софтуера на браузъра Ви.

 

Бисквитките на сайта не се използват за идентификация на потребители и/или с търговска цел, а само за оптимизация в използването на сайта.

 

Линкове към други сайтове

 

Настоящата политика за поверителност се прилага само за този уебсайт, но не и за уебсайтове, собственост на трети лица. Възможно е да публикуваме линкове към други уебсайтове, за които смятаме, че могат да представляват интерес за нашите посетители или да се визуализират реклами, които да водят към други сайтове. Поради естеството на интернет, ние не можем да гарантираме стандартите за поверителност на уебсайтове, към които даваме линкове, или да отговаряме за съдържанието на други сайтове, различни от този сайт и настоящата Политика за поверителност не е предназначена да се прилага за който и да е друг сайт.

 

Права на потребителите

 

Право на достъп и право на коригиране

 

Имате право да получите информация за това, какви лични данни, свързани с Вас, се обработват от нас, за източника на данните, за какви цели са били използвани данните и за третите страни, на които са предоставени данните. Имате право и по всяко време да поискате корекция на неточни или непълни лични данни.

 

Право на изтриване на данните (право „да бъдеш забравен”)

 

Можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити при наличието на конкретни обстоятелства: (i) личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани, (ii) съгласието за обработка, върху което се основава обработването на данните, е оттеглено и няма друго правно основание за продължаване на обработването, (iii) обработването е незаконосъобразно, или (iv) личните данни трябва да бъдат изтрити в изпълнение на законово задължение, приложимо към нас. Ние можем да не се съобразим с Вашето искане, доколкото обработването е необходимо за други цели, включително поради законово задължение.

 

Можете да се свържете с нас на посочените по-горе координати за контакт, за да получите допълнителна информация относно изтриването на личните Ви данни.

 

Право на възражение

 

Имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни.

 

Право на ограничаване на обработването

 

Можете да поискате обработването на лични данни да бъде ограничено, ако (i) смятате, че личните Ви данни са неточни, за да проверим точността им, или (ii) считате, че обработването е неправомерно, но Вие не желаете данните да бъдат изтрити, или (iii)  сте възразили срещу обработването на данните, или (iv) считате, че ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но Вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на правни претенции.

 

Право на оттегляне на съгласие

 

Ако в някакъв период сте предоставили съгласието си за обработване на личните Ви данни за определени цели, винаги можете да оттеглите това съгласие за бъдещо обработване.

Можете да оттеглите по всяко време дадено от Вас съгласие за получаване на нашия бюлетин или информация за наши инициативи или проекти, като се свържете с нас на посочените по-горе данни за контакт.

Моля, имайте предвид, че оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на Вашите лични данни на друго валидно правно основание, както и законосъобразността на обработването въз основа на даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.

 

Право на преносимост на данните

 

В определени случаи имате право да получите Вашите лични данни, които сте ни предоставили, както и евентуално да поискате да прехвърлим тези данни директно на друг администратор, когато това е технически възможно.

 

Право на жалба 

 

Ако считате, че обработването на Вашите лични данни е неправомерно, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни:

 

https://www.cpdp.bg/

 

Свържете се с нас

 

Ако имате въпроси или оплаквания относно спазването на настоящата Политика за поверителност от наша страна, или ако искате да направите препоръки или коментари относно подобряване качеството на нашата Политика за поверителност, пишете ни на посочените по-горе контактни данни.